اولین شورای مدیران مدارس در سال 1400

اولین شورای مدیران مدارس ایرانی در دوحه . شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در خصوص بخشنامه شماره 5 سال 2021 وزارت تعلیم و تعلیم العالی دولت قطر برگزار گردید . در این شورا مدیران ضمن اعلام نظرات و پیشنهادات در جهت اجرای هرچه بهتر برگزاری کلاس های آنلاین تا پایان سال تحصیلی ، مقرر شد برنامه هفتگی مدارس را با وضعیت جدید از طریق کانال های ارتباطی به اطلاع اولیای محترم و دانش آموزان عزیز برسانند .