تاریخچه و خلاصه فعالیت مدارس جمهوری اسلامی ایران در قطر و بحرین

نگاهی اجمالی به  کشور قطر

نظر به اینکه بیش از دو سوم جمعیت کشور قطر را خارجیها تشکیل میدهند لذا کشورهایی که جمعیت زیادی در این کشور دارند نسبت به تشکیل مدرسه اقدام نموده اند از جمله میتوان به مدارس ایرانی ، پاکستانی،هندی ، اردنی، مصری ، فلسطینی ، انگلیسی ، آمریکایی ، بنگلادشی ، لبنانی، تونسی و … اشاره نمود . به این مدارس در قطر مدارس الجالیات گفته می شود .

نظام آموزش و پرورش انتخاب معلمان و مدیران در این مدارس تابع نظام و مقررات دولتهای متبوع هر ملیتی می باشد ، دولت قطر به فعالیت این مدارس نظارت می کنند و حمایت هایی هم نظیر دادن مجوز اجاره زمین و یا ساختمان از این مدارس دارند .

تایخچه و فعالیتهای 20 ساله

بیوگرافی و تاریخچه مدارس به همراه